Pozvánka na 85. konferenci EUROCONSTRUCT v Helsinkách

Ve dnech 7. a 8. června se v Helsinkách uskuteční 85. konference EUROCONSTRUCT s tématem:

Evropské stavebnictví do roku 2020

Obnova zastavěného území – vliv na stavební trh

Konference nabízí:

  • nejnovější makroekonomické trendy a výhledy pro stavebnictví do roku 2020
  • vysoce kvalitní analýzy a předpovědi pro jednotlivé země EUROCONSTRUCT
  • unikátní možnost seznámit se s hlavními hráči na stavebním trhu
  • příležitost navštívit stále oblíbenější město Helsinky
  • zprávy shrnující situaci stavebního trhu 3 pobaltských zemí a Ruska

Více »

Tisková zpráva z 84. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 24.11. 2017 v Mnichově

«Stavebnictví rostlo ve všech 19 zemích Euroconstruct»

 

V oblasti stavebnictví je v zemích EUROCONSTRUCT za rok 2017 očekáván nárůst výkonu 3,5 %. Hlavním tahounem růstu je opět bytová výstavba. Vývoj v roce 2017 je zajímavý ze dvou důvodů. Zaprvé, nárůst stavební produkce dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2006, popř. od vypuknutí mezinárodní finanční krize. Za druhé, stavební poptávka v roce 2017 rostla ve všech 19 členských zemích, což se v Evropě stalo poprvé od sjednocení Německa, a zdá se, že se to bude opakovat i v roce 2018.

Více »

Pozvánka na 84. konferenci EUROCONSTRUCT v Mnichově

Ve dnech 23. – 24. listopadu 2017 se v Mnichově uskuteční 84. konference Euroconstruct.

Konference je součástí pravidelné série prezentací o nejaktuálnějších střednědobých výhledech evropského stavebnictví. Je určena všem, kteří mají něco společného se stavebnictvím: výrobcům materiálů, zařízení (strojů) a vybavení pro stavby, projektantům, architektům, investorům, dodavatelům, finančníkům apod.

Více »

Tisková zpráva z 83. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 9. června v Amsterodamu

PŘEHLED

V období 2017–2019 očekávají země Euroconstruct souhrnný růst HDP ve výši 1,5 % až 2 % ročně.  Tyto hodnoty zůstaly téměř nezměněny oproti předchozí předpovědi vývoje z konference Euroconstruct v Barceloně v listopadu 2016.

Evropská ekonomika vykazuje stabilně mírný růst, který je podpořen stále relativně nízkými cenami ropy, slabším směnným kurzem eura a stimulační politikou ECB (kvantitativní uvolňování). Ve většině zemí vzrůstá domácí poptávka spotřebitelů, která je stimulovaná klesající nezaměstnaností. Investice se celkově začaly zvyšovat, a to zejména proto, že domácnosti a společnosti stále mohou získávat levné financování (úvěry), a také proto, že se příznivě rozvíjí zahraniční poptávka. Tempo oživení však stále zůstává relativně mírné kvůli pomalému provádění reforem a dlouhodobým slabým trendům růstu. Obecně lze říci, že potenciál evropského hospodářského růstu je nižší, než byl před krizí, a to v důsledku zpomalujícího růstu produktivity a stárnutí obyvatelstva.

Více »

Pozvánka na 83. konferenci EUROCONSTRUCT v Amsterodamu

Ve dnech 8. a 9. června 2017 se v Amsterodamu uskuteční 83. konference Euroconstruct. Podtitul konference: Předpověď pro evropský stavební průmysl do roku 2019 v nejistém makroekonomickém a politickém prostředí. Stavebnictví je velkým konzumentem syrových materiálů a energií. Tento sektor tam hraje důležitou roli v přechodu k cyklické ekonomice. Jak toho lze dosáhnout? Jaký je dopad návrhového procesu, zadávání veřejných zakázek, výběru materiálu, financování, schopností, pracovních metod ve stavebním průmyslu? Jaké inovativní obchodní modely jsou požadovány pro úspěšné zavedení cyklické ekonomiky?

Amstr Více »

Tisková zpráva z 82. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 25.11.2016 v Barceloně

Více pochybností a pomalejší tempo, přesto však bude evropský stavební sektor nadále růst

Předchozí konference Euroconstruct se konala několik dní před referendem ve Velké Británii, tudíž byla konference v Barceloně první příležitostí pro posouzení dopadů na evropské stavebnictví. Možná, že Brexit ještě nezpůsobil přímo katastrofu v evropském hospodářství, ale došlo ke snížení střednědobých očekávání. K tomu došlo samozřejmě v kombinaci se spoustou dalších faktorů: zpomalení Číny a Německa, nejistota v USA, přetrvávající problémy evropských bank atd. Vzhledem k tomu, že je stavebnictví střednědobými výhledy velice ovlivňováno, není divu, že jsou současné předpovědi méně optimistické než ty, které byly publikované před půl rokem.

Více »

Pozvánka na konferenci v Barceloně

Ve dnech 24. – 25. listopadu 2016 se v Barceloně uskuteční 82. konference Euroconstruct.

Konference je součástí pravidelné série prezentací o nejaktuálnějších střednědobých výhledech evropského stavebnictví. Je určena všem, kteří mají něco společného se stavebnictvím: výrobcům materiálů, zařízení (strojů) a vybavení pro stavby, projektantům, architektům, investorům, dodavatelům, finančníkům apod.

14915309_1249148408440393_7855662733906475382_n Více »

Tisková zpráva z 81. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 10.6.2016 v Dublinu

Celkový přehled

Souhrnný meziroční růst HDP všech zemí Euroconstruct (EC) je na období 2016 – 2018 odhadován na 1,9 %, tedy v podstatě stejně jako v předchozí předpovědi z prosince 2015 (konference v Budapešti). Pro letošní rok byl odhad růstu HDP zemí EC snížen na 1,8 %, což je mírně pod 2 %, které byly v předchozí předpovědi. V roce 2017 je očekáván růst HDP zemí EC 1,9 %. Je důležité zmínit, že rok 2015 byl po 8 letech prvním, ve kterém všechny země zaznamenaly růst HDP, což je trend, který by měl vydržet i během následujícím tří let. Více »

pozvánka: 81. konference EUROCONSTRUCT v Dublinu

Ve dnech 9. – 10. června 2016 se v Dublinu uskuteční 81. konference Euroconstruct.

Konference je součástí pravidelné série prezentací o nejaktuálnějších střednědobých výhledech evropského stavebnictví. Je určena všem, kteří mají něco společného se stavebnictvím: výrobcům materiálů, zařízení (strojů) a vybavení pro stavby, projektantům, architektům, investorům, dodavatelům, finančníkům apod.

SAMUEL-BECKETT Více »

Dne 4. prosince 2015 se v Budapešti uskutečnila jubilejní 80. konference Euroconstruct

Aktuální odhad růstu HDP pro rok 2015 je za celou skupinu zemí EUROCONSTRUCT 1,9 %, což je o 1,8 % více v porovnání s předchozí konferencí ve Varšavě (červen 2015). V letech 2016 a 2017 je pak očekáván shodný růst kolem 2 %, přitom předchozí předpověď počítala s 1,7 % pro rok 2017. V roce 2018 růst mírně zpomalí na 1,8 % v celé oblasti EUROCONSTRUCT.  V roce 2015 nezaznamenala žádná ze zemí EUROCONSTRUCT pokles HDP. Poslední poklesy HDP byly v roce 2014 v Itálii a Finsku.

Více »