Trvající evropská dluhová krize je důvodem, že skupina Euroconstruct reviduje své předpovědi vývoje stavebnictví směrem dolů

73. konference Euroconstruct v Londýně:

Trvající evropská dluhová krize je důvodem, že skupina Euroconstruct reviduje své předpovědi vývoje stavebnictví směrem dolů – v Evropě jako celku není do roku 2014 očekáván žádný růst.

  • Předpovědi vývoje stavebnictví pro tento a příští rok byly sníženy z -0,3 % na -2,1 % pro rok 2012 a z +1,8 % na +0,4 % pro rok 2013.
  • Inženýrské stavby budou v následujících třech letech nejhůře fungujícím odvětvím, průměrný roční pokles bude činit -1,4 %.
  • Podle předpovědí bude na výkonu stavebnictví v následujících letech patrno severojižní rozdělení Evropy, v němž severoevropské země překonávají své jižní protějšky

Zvýšená obava, že Řecko opustí eurozónu, spojená se strachem z dalšího šíření nákazy vede skupinu výzkumných evropských institutů a konzultačních společností Euroconstruct ke zhoršení předpovědí vývoje HDP a stavebnictví pro tento a následující roky.

Změny předpovědí vývoje stavebnictví – země Euroconstruct: 2008 = 100%

Graf I

Zdroj: Euroconstruct (73. konference)

Zhoršující se krátkodobé ekonomické výhledy v zemích Euroconstruct vedly také k výrazné revizi předpovědí vývoje stavebnictví směrem dolů, a to z -0,3 % na -2,1 % pro rok 2012 a z +1,8 % na +0,4 % pro rok 2013. I se zahrnutím růstu (+1,7 %) v roce 2014 bude stavební produkce v zemích Euroconstruct stále o téměř 12 % nižší než v roce 2008. Během posledního růstového období (1992–2007) byl průměrný roční růst v zemích Euroconstruct +1,5 % – aplikace tohoto růstu do budoucnosti naznačuje, že se výkon stavebnictví na hodnoty roku 2008 nedostane dříve než okolo roku 2023.

Očekávaný růst HDP pro rok 2012 se oproti předpovědi z listopadu (+1,1 %) propadl téměř k nule (+0,2 %). Předpověď pro rok 2013 se snížila z původně očekávané hodnoty +1,7 % na nynějších +1,3 %.

Graf II

Zdroj: Euroconstruct (73. konference)

Inženýrské stavby jsou nyní největší brzdou celkového vývoje stavebnictví

Inženýrské stavby budou podle předpovědí nejhůře fungujícím sektorem v rámci předpovídaného období. Během následujících tří let se počítá s průměrným ročním poklesem -1,4 %. Pro srovnání nebytová výstavba očekává pro stejné období mírný průměrný roční pokles -0,4 % a bytová výstavba průměrný roční růst +0,9 %. Jak bytová, tak i nebytová výstavba však zaznamenaly v letech 2008 až 2011 výraznější propad (-13 %, respektive -14 %) než inženýrské stavby (-7 %), takže se zotavují z nižší srovnávací základny. Tabulka níže shrnuje průměrná roční tempa růstu jednotlivých typů výstaveb a jejich příspěvek k růstu/poklesu za období 2012–2014.

Tabulka 3 – malá

Zdroj: Euroconstruct (73. konference)

„Severojižní“ rozdělení stavebnictví v Evropě?

Myšlenka „severojižního“ členění se objevuje již několik let v rámci vyhodnocování regionální ekonomické struktury a výkonnosti v některých zemích jako třeba v rámci Spojeného království a Itálie. V jistém rozsahu se toto členění objevuje i v globálním kontextu a odděluje „vyspělý sever“ a „rozvíjející se jih“. Nicméně v souvislosti se stavebnictvím nebyla nikdy v minulosti tato terminologie používána.

Podíváme-li se na příslušný výkon stavebnictví pro předpovídané období v 19 zemích Euroconstruct, skutečně se zde nyní objevuje jisté schéma. Tak jako při každém zevšeobecňování i zde existují výjimky. V předpovědích vývoje výkonu stavebnictví na následující léta je však dostatečně patrné severojižní rozdělení, s tím, že v porovnání s jižními zeměmi je lepší situace ve státech na severu kontinentu.

Podle očekávaného vývoje stavebnictví na období let 2012 až 2014 lze země Euroconstruct rozdělit zhruba do čtyř kategorií:

  1. Malá skupina dvou – Dánsko a Norsko – očekávají růst přesahující průměrně +2 % ročně
  2. Mnohem větší skupina devíti – Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie – očekávají mírný růst mezi +0,1 % a +2 % ročně v průměru za předpovídané období
  3. Skupina pěti zemí – Belgie, Česko, Finsko, Itálie a Nizozemí – žádný růst nebo mírný pokles (0 % až -3 % průměrně za rok)
  4. Tři země – Irsko, Portugalsko a Španělsko – kde je stavebnictví stále v hluboké recesi.

V následující části uvádíme předpovědi růstu podle jednotlivých zemí a sektorů.

Tabulka 4

Zdroj: Euroconstruct (73. konference)

Máte-li zájem o další informace o evropských trzích v oblasti stavebního průmyslu, obraťte se na českého člena skupiny Euroconstruct, společnost ÚRS PRAHA, a.s. (www.euroconstruct.cz).