Evropské stavebnictví – rychlé oživení v nedohlednu

Tisková zpráva ze 74. konference Euroconstruct v Mnichově:

Naděje na rychlé zotavení evropského stavebního průmyslu opadly. Krize stále drží stavební činnost v šachu, a to hned v několika z 19 zemí EUROCONSTRUCT. Tento trend je způsoben přetrvávající složitou situací v globální ekonomice.

EC země

Zdroj: Euroconstruct (74. konference)

Experti na stavebnictví ze skupiny EUROCONSTRUCT v červnu předvídali pro rok 2012 pokles stavební aktivity kolem 2 %. Nyní však svou předpověď snížili na –4,7 %. Oproti původním odhadům odborníci momentálně očekávají pokračování poklesu i v roce 2013, a to kolem hodnoty 1,5 %. Na konci sledovaného období (rok 2015) bude patrné pouze mírné oživení.

Vysoká nezaměstnanost, stagnace ekonomického vývoje nebo na mnoha místech dokonce ekonomické propady, stejně jako vyhrocená finanční situace veřejného sektoru, potlačují stavebnictví ve všech jeho segmentech.

EC směry

Zdroj: Euroconstruct (74. konference)

V roce 2012 byla nejvíce zasažena inženýrská výstavba (pokles kolem 7,5 %). Obezřetnost ze strany španělských veřejných orgánů je v tomto segmentu opět velmi výrazná. Pokles v oblasti bytové a nebytové výstavby (3,5 %, respektive 4 %) není tak prudký. Všechny tři sledované směry výstavby se budou propadat i v následujícím roce.

V roce 2013 bude objem stavebních prací v zemích EUROCONSTRUCT stále klesat. S hodnotou 1,27 trilionů EUR (v cenách roku 2011) dosáhne stavební produkce obdobné úrovně jako v polovině devadesátých let. Efekt rychlého vzestupu poptávky ve stavebnictví, v období 1997 až 2007, byl smazán během posledních několika let.

V souvislosti se zavedením eura a významným poklesem úrokových sazeb v jihoevropských zemích úvěry výrazně zlevnily. Toto období je označováno také jako počátek „zlatého věku“ evropského stavebnictví, který byl charakteristický velkým rozmachem trhu. V posledních letech však mezinárodní finanční krize, globální ekonomická krize a krize v eurozóně měla a stále má devastující efekt na výkon evropského stavebnictví. V roce 2014 se bude stavebnictví pomalu zotavovat z úrovně srovnatelné s rokem 1996.

GrafZdroj: Euroconstruct (74. konference)

Ne všude však situace vyústila v krizi. Norsko, Švýcarsko a Německo jsou společnými vítězi nad krizí v eurozóně, jelikož díky své ekonomické stabilitě lákají do svých zemí velké množství investorů. Tito zákazníci často investují do hmotného majetku, zejména nemovitostí.

Irsko navíc v současnosti prokazuje, že ekonomické a finanční problémy se nemusejí nutně stát nikdy nekončícím příběhem. Zlepšení ekonomické situace v zemi by mělo mít v blízké budoucnosti pozitivní efekt na poptávku ve stavebnictví. Po překonání bolestných ztrát by se měla stavební aktivita v Irsku zvedat počínaje rokem 2014.

Máte-li zájem o další informace o evropských trzích v oblasti stavebního průmyslu, obraťte se na českého člena skupiny Euroconstruct, společnost ÚRS PRAHA, a.s. (www.euroconstruct.cz).