Stavebnictví v Evropě je na minimu, v příštím roce začne pomalu růst

Tisková zpráva ze 76. konference Euroconstruct v Praze:

Stavebnictví v Evropě je na minimu, v příštím roce začne pomalu růst

Letošní rok představuje pro objem stavebnictví nejnižší bod vývoje. Od roku 2014 začne stavební produkce opět stoupat, i když velmi pomalým tempem. Takový vývoj předpovídá přední evropská výzkumná skupina pro výzkum a analýzu stavebnictví Euroconstruct, která zahrnuje 19 evropských zemí (EC19).

Graf I

Vývoj stavební produkce významně souvisí se stavem ekonomiky. Stav rozpočtů domácností, firem i státu se odráží v ochotě investovat do nové výstavby nebo renovací stávajících staveb. Zastavení růstu ekonomiky v ukazateli HDP po roce 2007 a 2011 se zásadně odrazilo v rapidním poklesu stavební produkce ve všech typech výstavby (bytová, nebytová a inženýrská). Celkový objem stavebnictví zemí Euroconstruct klesl od roku 2007 do letošního roku o 22 %, to je o 360 miliardy euro (ve stálých cenách). Ve skupině západních zemí (EC15) je tento pokles produkce velmi významný, současná hodnota (1 214 miliardy euro) je srovnatelná s úrovní z poloviny devadesátých let minulého století. Nutno podotknout, že celých 60 % z propadu jde na vrub Španělska. Země středovýchodní Evropy (EC4) jsou v tomto ohledu jako celek úspěšnější, protože jejich současná hodnota (70 miliard euro) je srovnatelná s roky 2006/2007, kdy byly tyto země ještě ve strmém růstu (od roku 2003 do 2008 nárůst o 42 %).

Tabulka I

Zdá se, že období turbulencí, které provází evropskou bytovou výstavbu od roku 2007, se letos blíží ke svému konci. Když srovnáme objem stavební výroby v roce 2007 s předpokládaným objemem ke konci roku 2013, je vidět pokles o více než 26 % (ve stálých cenách). Předpovědi dalšího vývoje pro rok 2014 odhadují nárůst o +1,4 %, v roce 2015 +2,2 % a 2016 +2,3 %.

V roce 2012 zaujímala nebytová výstavba v zemích Euroconstruct (EC19) 32,6 % celkového objemu stavebnictví, v zemích středovýchodní Evropy (EC4) dokonce 42,5 %. Výstavba nových nebytových staveb v letošním roce poklesla o více než 5 %, stejně jako v minulém roce. V roce 2014 se očekává zpomalování poklesu (-1,0 %) a výhled nové výstavby na následující roky se již pohybuje v černých číslech, konkrétně +1,4 % a +2,9 %. Západní země ovšem porostou pomaleji než východní. V sektoru nebytových staveb je významný podíl renovací (v případě západních zemí téměř 50 %). Objem renovací neprošel v minulých letech takovým propadem (nejvíce -3,4 % v 2013) a tím je tak částečně vyrovnáván celkový pokles nebytové výstavby.

Od roku 2008 byly ve většině zemí projekty inženýrských staveb zpožděny, zmenšeny nebo úplně zrušeny, a to z důvodu napjatých rozpočtů nebo neschopnosti zajistit finanční prostředky. Očekává se, že HDP postupně mírně poroste, ale problémy se zadlužením a rozpočtovým deficitem budou významnějším investicím nadále bránit. Největší trh inženýrských staveb je ve Francii s hodnotou 48,1 miliardy euro a těsně za ním následuje Německo s 47,4 miliardami euro. Přitom ještě v roce 2010 představovalo největší trh s více než 48 miliardami euro Španělsko. To má letos dosáhnout objemu jen 10,5 miliardy euro a ještě pořád není na očekávaném minimu. Jak západní, tak i východní země očekávají od roku 2014 výrazné zpomalení poklesu nebo již obrat k růstu.

Autor: ÚRS PRAHA, a.s.

email: conference@euroconstruct.cz, zdroj dat: Euroconstruct (76. konference)

Výsledky z poslední konference EUROCONSTRUCT jsou nyní k dispozici!

Detailní zprávy o každé zemi  „Euroconstruct Country report“ a celkové shrnutí a analýzu  jednotlivých oblastí stavebnictví  „Euroconstruct Summary report“ si můžete objednat na conference@euroconstruct.cz.