Tisková zpráva z 81. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 10.6.2016 v Dublinu

Celkový přehled

Souhrnný meziroční růst HDP všech zemí Euroconstruct (EC) je na období 2016 – 2018 odhadován na 1,9 %, tedy v podstatě stejně jako v předchozí předpovědi z prosince 2015 (konference v Budapešti). Pro letošní rok byl odhad růstu HDP zemí EC snížen na 1,8 %, což je mírně pod 2 %, které byly v předchozí předpovědi. V roce 2017 je očekáván růst HDP zemí EC 1,9 %. Je důležité zmínit, že rok 2015 byl po 8 letech prvním, ve kterém všechny země zaznamenaly růst HDP, což je trend, který by měl vydržet i během následujícím tří let.

Vývoj objemu celkové stavební produkce byl v porovnání s prognózami z Budapešti zrevidován směrem dolů, a to na 1,1 % pro rok 2014 (původně 1,3 %) a na 1,4 % pro rok 2015 (původně 1,6 %).

HDP

Celková stavební produkce by v letošním roce měla vzrůst o 2,6 %, přesto je však pod hodnotou předpovídanou v prosinci 2015. Předpověď zůstala nezměněna pro rok 2017 (2,7 %) a rok 2018 se nyní jeví optimističtěji s růstem 2,4 % v porovnání s 2,0 % z předchozí předpovědi z prosince 2015. Od roku 2015 zaznamenávají největší nárůsty objemu stavebnictví země střední a východní Evropy. Faktory jako zvýšení reálného příjmu domácností, nízké úrokové sazby a investiční plán Evropské komise, přispívají k tomu, aby byl v tomto roce dosažen meziroční průměrný růst stavebnictví zemí EC o 2,6 %. Škrty veřejných financí stejně jako úroveň státních i soukromých dluhů, budou nadále omezovat jak veřejné tak i soukromé investice.

Celkový objem stavebního trhu by měl v roce 2016 dosáhnout 1,406 bilionu EUR, což představuje 9,4 % HDP. Tato hodnota je výrazně nižší v porovnání s vrcholnou formou stavebnictví z roku 2007, kdy představovalo 13 % HDP.

Přestože se trh zemí EC v loňském roce stabilizoval, mezi jednotlivými zeměmi byly zaznamenány velmi rozdílné úrovně růstu. Silný růst stavebnictví zaznamenala Slovenská republika (18,5 %), Nizozemí (7,8 %) a Česká republika (7,1 %), zatímco v Rakousku, Francii a Švýcarsku stavební trh v roce 2015 mírně poklesl.

Vývoj hlavních segmentů stavebního trhu

Bytová výstavba: V roce 2015 byl objem bytové výstavby v oblasti EC 646 miliardy EUR, přičemž renovace činily 60 % tohoto trhu. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím bytovou výstavbu v Evropě je příliv uprchlíků, který zvýšil tlak na poskytování obydlí zejména v Německu a Norsku. Do konce roku 2016 vzroste počet dokončených bytů v porovnání s nejnižším bodem cyklu z roku 2013 o 9,2 % na 1,54 milionů obydlí. Největší podíl na tomto růst pochází z Německa, Velké Británie a Švédska.

Nebytová výstavba: Objem nebytové výstavby v Irsku v letech 2016 a 2017 nebývale poroste díky nedostatečné výstavbě komerčních budov v předchozích letech. Ve sledovaném období 2016 – 2018 se umístí Maďarsko na druhém (14,0 % kumulativního růstu) a Španělsko na třetím místě (13,3 % kumulativního růstu). Období pro čerpání fondů EU (2014 – 2020) výrazně napomůže vývoji v Maďarsku, zatímco ve Španělsku bude výstavba ovlivněna zejména naprostým nedostatkem stávajících kapacit a tedy snahou dohnat výpadek nabídky. Belgie, Nizozemí a Finsko odhadují kumulativní růst nebytových projektů okolo10 %. Čtrnáct z devatenácti zemí EC do roku 2018 očekává na nebytovém trhu kumulativní růst 5 % a vyšší. Celkový růst je brzděn Německem (18 % celého segmentu), kde by měl trh téměř stagnovat (1,5 % v celém období).

Inženýrská výstavba: Trh inženýrské výstavby v posledních letech trpí v řadě zemí díky úsporným opatřením zavedeným v průběhu finanční krize. Nicméně po mnoha letech klesání dosáhl trh svého dna v roce 2014 (0,8 %) a vykázal slušný vzestup v roce 2015 (2,9 %), kdy dosáhl objemu 308 miliardy EUR. V roce 2016 je očekáváno zpomalení růstu na 1,5 %, následované opětovným zlepšením na 3,0 % v roce 2017 a 3,8 % v roce 2018. Existuje řada faktorů, které mají na vývoj inženýrské výstavby vliv. Jedná se zejména o omezení veřejných investic, striktní požadavky na deficit rozpočtu z Bruselu, předvolební tlaky na investiční hladinu (Španělsko), výdajové požadavky týkající se uprchlické krize (Německo), nedostatek veřejných financí na regionální úrovni a pomalé, mnohdy zpožděné, starty existujících vládních projektů.

Jednotlivé země

V roce 2016 je 2,6% růst ekvivalentem 36,5 miliardy EUR. Téměř tři čtvrtiny tohoto objemu připadá na 6 největších stavebních trhů v oblasti EC (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko a Polsko). Nejmenší příspěvek k růstu lze připsat Slovenské republice, Maďarsku, Rakousku a České republice, které dohromady v roce 2016 přispívají jen 2,2 % k celkovému růstu 36,5 miliardy EUR. Irský stavební trh podle předpovědi čeká do roku 2018 výjimečný kumulativní růst kolem 42,5 %, nicméně je nutno brát v potaz stávající mimořádně nízkou srovnávací základnu.

Největší přispěvatelé k růstu v roce 2016 (meziroční změna v %)

Příspěvek (procentní bod) a procentní změna v objemu výstavby

Stavební produkce

Velká tabulka

Autor: DKM Economic consultants

Překlad a redakční úprava: tým EUROCONSTRUCT Česká republika

Více informací o vývoji evropského stavebního trhu a ekonomiky z 81. konference EUROCONSTRUCT v Dublinu lze nalézt v publikacích Summary a Country report. Ty lze objednat na adrese: info@euroconstruct.cz