Tisková zpráva z 82. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 25.11.2016 v Barceloně

Více pochybností a pomalejší tempo, přesto však bude evropský stavební sektor nadále růst

Předchozí konference Euroconstruct se konala několik dní před referendem ve Velké Británii, tudíž byla konference v Barceloně první příležitostí pro posouzení dopadů na evropské stavebnictví. Možná, že Brexit ještě nezpůsobil přímo katastrofu v evropském hospodářství, ale došlo ke snížení střednědobých očekávání. K tomu došlo samozřejmě v kombinaci se spoustou dalších faktorů: zpomalení Číny a Německa, nejistota v USA, přetrvávající problémy evropských bank atd. Vzhledem k tomu, že je stavebnictví střednědobými výhledy velice ovlivňováno, není divu, že jsou současné předpovědi méně optimistické než ty, které byly publikované před půl rokem.

Nový odhad růstu produkce ve stavebnictví v zemích EC v roce 2016 je 2 %, to je o 0,6 % méně než dle předpovědi v červnu 2015. Problémem však není to, že byl očekáván růst, ke kterému nedošlo, ale skutečnost, že za stále zdravě vypadajícím evropským průměrem je i příliš mnoho výjimek: nedostatek růstu v inženýrské výstavbě a nedostatek růstu v 5 zemích skupiny Euroconstruct (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a částečně i ve Velké Británii).

HDP vs stavební produkce 19 zemí Euroconstruct, meziroční změna v %

Obr 1Zdroj: Euroconstruct (82. konference)

Rok 2017 začne pro ekonomiku s nepříliš povzbudivými hodnotami (jen 1,4% růst HDP), avšak stavebnictví má k růstu o něco lepší potenciál (2,1 %). Zde jsou zajímavé příležitosti vytvořené kombinací levných úvěrů a příznivějšímu chápaní stavebnictví jako investice. Nicméně i tyto příležitosti mohou být pomíjivé. Klíčovým faktorem pro posílení stavebního sektoru je veřejná poptávka, která se dle EC bude stále zlepšovat, i když jen okrajově a pouze v některých zemích. Vzhledem k slabým základům je růst pro rok 2018 a 2019 odhadován mezi 2,1 % a 2,2 %. Nicméně pokud se tyto odhady stanou realitou, evropský stavební sektor dosáhne v roce 2019 nepřetržitého šestiletého růstu. Tím by se výstupní úroveň dostala pouze na 3 % pod průměrem let 1995–2015.

VÝSTUPY HLAVNÍCH SEGMENTŮ

Předpověď pro bytovou výstavbu je jediná, kde byl zaznamenán růst a zahrnuje značné zlepšení v odhadu pro rok 2016 (3,9 %). Nová výstavba je momentálně hybatelem růstu celého evropského stavebnictví. Španělsko a Itálie stále produkují pod svým průměrem, ale Francie, Německo a dokonce Velká Británie se navracejí ke svým standardním průměrům. Produkce se zlepšuje i v dalších menších zemích, často proto, že dochází k obnově poptávky. Také z důvodu nedostatečné výstavby v předchozích letech je zde k dispozici malé množství bytů. Situace však nemusí být dlouho tak příznivá jako dnes, trend vývoje pro roky 2018‑2019 je tedy mírnější (kolem 2 %).

Stavební produkce 19 zemí Euroconstruct, index 2012 = 100, ve stálých cenách

Obr 2Zdroj: Euroconstruct (82. konference)

Nebytová výstavba je stále ve velmi raném stadiu procesu obnovy, protože novostavby až do roku 2016 klesají. Proto současný pokles v ekonomickém výhledu přichází ve velmi nepříznivou dobu. Dochází k pozastavení slabé poptávky po průmyslových a terciárních aktivech. EC neočekává rychlé zvraty, takže růst se bude v letech 2016–2017 pohybovat kolem 1,5 % a v letech 2018–2019 asi kolem 1,8 %. Výstavba kanceláří se dostane nad tyto průměry, protože vychází z období výrazného útlumu. Znepokojující je situace u průmyslové výstavby a výstavby skladů, které díky očekáváné nízké poptávce (domácí, evropské i světové) nedosáhnou ani úrovně růstu nebytového sektoru. Ve Velké Británii nebytová výstavba poklesla a vyhlídky růstu před referendem nyní blednou. Nebytová výstavba v Německu také potvrzuje klesající tendenci vzhledem k opatrnosti v investičním rozhodování. Špatné výsledky v těchto dvou klíčových zemích nevykompenzuje ani zlepšení na trzích Nizozemka, Belgie a Dánska.

Inženýrská výstavba je segmentem trhu, kde se prognóza zhoršila nejvíce, a to až do záporných čísel pro rok 2016 (–1 %). Důvody tohoto poklesu jsou mezi nejvíce postiženými zeměmi různé. Čtyři země střední a východní Evropy očekávaly problémy v roce 2016 vzhledem k přechodu mezi dvěma etapami čerpání strukturálních fondů EU. Dále Portugalsko a Španělsko, země s fiskální nerovnováhou, očekávají omezení investic do infrastruktury. A konečně inženýrská výstavba ve Velké Británii vstoupila do období nízké aktivity, které může trvat až tři roky v závislosti na hypotetickém startu zvláštního programu rozvoje infrastruktury jako opatření proti recesi. Nicméně jakmile se strukturální fondy dostanou zpět do východních zemí, bude v roce 2017 evropská inženýrská výstavba zase růst (1,8 %). Pozitivním směrem bude pokračovat i v roce 2018 (2,9 %) a 2019 (3,2 %).

VÝKONY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ

Nárůst stavební produkce v roce 2016 přijde hlavně z Německa. Avšak německý vliv na evropské stavebnictví začne slábnout. V roce 2017 klesne na druhou pozici a v roce 2018 úplně zmizí ze seznamu hlavních přispěvatelů růstu. To zanechá Francii jako hlavního tahouna díky očekávaným mimořádným výsledkům po celé prognózované období.

Itálie je spolehlivým hráčem, který si každoročně drží třetí nebo čtvrté místo. Stejně tak Nizozemsko kolísající mezi třetím a pátým místem.

Absence Velké Británie mezi nejlepšími v průběhu let 2016 a 2017 bude znát, ale v roce 2018 opět vstoupí do hry a v roce 2019 obsadí druhou pozici s téměř stejným výkonem jako Francie.

Každoročně se na seznamu deseti nejlepších objevuje Irsko, a to i přes svůj malý trh. Výjimkou bude rok 2018, kdy klesne na jedenáctou pozici.

Obr 3Zdroj: Euroconstruct (82. konference)

Autor: IteC, Španělsko

Překlad a redakční úprava: tým EUROCONSTRUCT Česká republika

Více informací o vývoji evropského stavebního trhu a ekonomiky z 82. konference EUROCONSTRUCT v Barceloně lze nalézt v publikacích Summary a Country report. Ty lze objednat na adrese: info@euroconstruct.cz.

Příští konference EUROCONSTRUCT se bude konat v Amsterodamu ve dnech 8. a 9. června 2017.

Tags: