Tisková zpráva z 84. konference EUROCONSTRUCT, která se uskutečnila 24.11. 2017 v Mnichově

«Stavebnictví rostlo ve všech 19 zemích Euroconstruct»

 

V oblasti stavebnictví je v zemích EUROCONSTRUCT za rok 2017 očekáván nárůst výkonu 3,5 %. Hlavním tahounem růstu je opět bytová výstavba. Vývoj v roce 2017 je zajímavý ze dvou důvodů. Zaprvé, nárůst stavební produkce dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2006, popř. od vypuknutí mezinárodní finanční krize. Za druhé, stavební poptávka v roce 2017 rostla ve všech 19 členských zemích, což se v Evropě stalo poprvé od sjednocení Německa, a zdá se, že se to bude opakovat i v roce 2018.

Evropské stavebnictví rostlo od roku 2014. Za poslední 4 roky (2014–2017) vzrostl výkon o 9 % a do roku 2020 je v 19 členských zemích očekáván další nárůst o 6 %. Tempo růstu výrazně zpomalí jak v bytové, tak nebytové výstavbě, a místo nich ve střednědobém horizontu převezme vedoucí pozici inženýrská výstavba. V inženýrské výstavbě se očekává nevídaný nárůst přes 4 % v následujících letech 2018 a 2019. Předpokládá se, že do roku 2020 poroste sektor renovací více než nové výstavby, což se stane poprvé od roku 2014.

 

Příznivý vývoj ve stavební poptávce je z části způsoben výrazným ekonomických růstem, jenž má pozitivní dopad na příjem domácností, zisk firem i veřejné finance. Dále na pozitivní vývoj působí nízká úroveň úrokových sazeb, migrační přesuny obyvatel a nedokončené investice, které se nahromadily například v oblasti infrastruktury z období podpory při překonávání finanční krize. V oblasti veřejného sektoru panuje obezřetný přístup k dotacím a/nebo v oblasti daní v několika evropských zemích. Silnějšímu nárůstu stavebních aktivit brání v některých oblastech vysoká míra neobsazenosti prostor a/nebo přemrštěné ceny nemovitostí.

 

Nejsilnější poptávku po stavebních pracích za rok 2017 očekává Maďarsko (+25 %), druhý nejmenší trh ze zemí EUROCONSTRUCT. Následuje Irsko (+15 %), Švédsko (+10 %) a Polsko (+9 %). Maďarsko je také zemí, která předpokládá nejvyšší tempo růstu v následujících letech, konče rokem 2020 (+33 %). Kromě státních zakázek na bytovou výstavbu, plánuje Maďarsko cílenější využívání evropských fondů zvláště ve stavebním inženýrství. Ve tříletém horizontu následují Maďarsko v předpokládaném růstu následující země: Irsko (+28 %), Polsko (+25 %), Česká republika a Portugalsko (obě země +15 %).

 

V Německu vzroste stavební činnost v roce 2017 dokonce ještě více než tomu bylo v r. 2016. Je to způsobeno vyšší poptávkou pro rezidenčním bydlení, větší ochotou investovat jak ze strany společností, tak ze strany státu. Ačkoliv růst ve střednědobém horizontu zpomalí, očekává Německo dlouhodobě investice na vysoké úrovni, a to jak do bytové výstavby, tak do infrastruktury.