Analýzy

Summary report
se zaměřuje na celkové evropské trendy a předpovědi ve třech hlavních typech výstavby
(bytová, nebytová a inženýrská), společně s popisem makroekonomického prostředí.
Cca 170 stran, v anglickém jazyce.

Country report
zahrnuje podrobné národní analýzy všech 19 zemí Euroconstructu. Každá analýza obsahuje popis makroekonomické situace tří hlavních stavebních trhů – bytová výstavba, nebytové budovy a inženýrské stavby.
Cca 400 stran, v anglickém jazyce.